top of page
Persoonlijk
Ambitieus
Professioneel
Geëngageerd
In dialoog

Onze

structuur

Het Eepos is een door het VAPH erkende zorgverlener die gespecialiseerde ondersteuning biedt aan volwassenen met een beperking. We staan voor je klaar, of je nu op zoek bent naar rechtstreeks toegankelijke hulp voor directe ondersteuning, of als je een persoonsvolgend budget hebt ontvangen van het VAPH en ondersteuning wil bekomen.

In onze organisatie staat de cliënt en zijn behoeften centraal en zorgt onze structuur voor een deskundige ondersteuning op elk niveau.

Uitspraak: ['epɔs] / Betekenis: lang en verhalend heldendicht over mythische figuren (o.a. over hun heroïsche reizen)

Een missie

met een groot hart

Het Eepos wil verder op weg gaan met mensen met een beperking en de personen rondom hen. We willen hun persoonlijke begeleider zijn doorheen de ontdekkingstocht van het leven en in een open dialoog met éénieder onze zorg afstemmen op de individuele noden en wensen. Het Eepos wil een verschil maken in de levenskwaliteit van mensen met een beperking door samen mogelijkheden te onderzoeken en geluk na te streven.

Visie

Tijdens onze tocht proberen we grenzen te verleggen. We willen onderweg leren, kansen grijpen en emoties beleven. We streven samen naar een zinvolle toekomst op het vlak van werken, leven, wonen en vrije tijd. De mensen met een beperking, hun mogelijkheden en hun wensen zijn hierbij ons vertrekpunt. Samen willen we een boeiende weg uitstippelen, vol avonturen, plezier en ontplooiingskansen maar tegelijk willen we ook ruimte laten voor rust en geborgenheid. Onderweg leren we elkaar beter kennen, in vreugde en verdriet. We bouwen aan een warme, sterke band en bewaken het evenwicht tussen uitdagingen, talenten en individuele draagkracht. De paden en de doelen zijn voor iedereen anders maar worden steeds gedragen door warme en persoonlijke zorg, vriendschap, professionalisme en ambitie.


Het Eepos stelt het welbevinden en het geluk van alle betrokkenen voorop. We willen dat iedereen zich geborgen voelt. Een waarderende en gemoedelijke aanpak staan hierbij centraal. We willen een tweede thuis zijn waar we voor elkaar zorgen. Door de kleinschalige werking van Het Eepos zijn betrokkenheid, persoonlijk contact en flexibiliteit onze troeven. De begeleiders en mensen met een beperking worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven. Het Eepos wil net die stap verder gaan om de beste zorg en ondersteuning te bieden. De expertise en ervaring die we opbouwen, delen we graag met de mensen die met ons op pad willen gaan.


Iedere unieke persoonlijkheid kleurt onze werking en maakt ze rijker. Iedereen is anders en moet zichzelf kunnen zijn in Het Eepos. Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in de dienstverlening en de verschillende locaties. Elke werking heeft zijn eigenheid die we willen waarborgen zodat iedereen zijn plek binnen Het Eepos kan vinden.

Met alle betrokkenen van Het Eepos willen we graag op een volwaardige manier deel uitmaken van de samenleving. Hierin zijn we ambitieus. We willen dit waarmaken door sociaal te ondernemen waarbij éénieder zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. We willen ons engageren in projecten en partnerschappen uitbouwen. Dit vraagt een continue reflectie en zo leren we bij van elkaar. Over grote en kleine zaken maken we samen doordachte keuzes. Deze kennis en ervaringen nemen we mee zodat we continu blijven groeien in een sterk uitgebouwde en warme organisatie.


Kortom, we schrijven samen aan een heroïsch verhaal, aan ieders eepos…

#allemaalEepos

DSC03575.jpg

Wie zijn we ? 

Het Eepos mag vandaag voor meer dan 180 cliënten zorg dragen. De cliënten zijn het hart van onze organisatie, alle zorg wordt op maat van hen uitgebouwd. Er zijn 5 afdelingen in Het Eepos: 2 dagcentra met elk een eigen sociale onderneming, 2 woonhuizen met elk een antenne en een mobiel team dat instaat voor individuele begeleiding en jobcoaching. Voor een zesde afdeling zitten we binnenkort aan tafel met de architect, daar vertellen we later graag meer over.

 

Elke afdeling wordt aangestuurd door een verantwoordelijke en kan rekenen op een team van warme en geëngageerde begeleiders, verzorgenden, ergo- en muziektherapeuten.

Ze worden ondersteund door een administratief team, een logistiek team, een pedagogisch team en de directie.

 

Het Eepos is een welzijnsvereniging onder de vleugels van OCMW Geel en OCMW Laakdal en kan rekenen op een ambitieuze raad van bestuur en algemene vergadering. Zij staan in voor de besluitvorming onder leiding van de voorzitter Raf Moons (raf.moons@laakdal.be) en de ondervoorzitter Griet Smaers (griet.smaers@geel.be) . 

Het Eepos is een welzijnsvereniging. ​De vereniging wordt beheerd door een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van Geel en Laakdal. De OCMW’s stellen gebouwen ter beschikking en ondersteunen de werking van Het Eepos.

Een welzijnsvereniging heeft de verplichting om een meerjarenplan en jaarrekening op te maken. De beleidsrapporten kan je hier raadplegen.

OCMW Geel & Laakdal

Het Eepos is door het VAPH erkend als vergunde zorgaanbieder in het kader van de persoonsvolgende financiering voor volwassen personen met een beperking (PVF), en als dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Het Eepos werkt samen met 9 andere vergunde zorgaanbieders in het Turnhoutse arrondissement om een diverser en beter ondersteuningsaanbod te creëren voor mensen met een beperking in onze regio. Samen streven we naar op maat gemaakte ondersteuning, waarbij de persoon met een beperking altijd de regie behoudt. Dit initiatief draagt de naam ArTuSa (Arrondissement Turnhout Samen).

Het Eepos is preferente zorgpartner voor de regio Kempen bij de cvba-so Toontjeshuis, die lokale oudergroepen wil ondersteunen om te starten met een inclusief en solidair woonproject in gedeelde regie.​

Het Eepos is lid van SOM, een federatie van sociale ondernemingen. Zij verenigen, ondersteunen en vertegenwoordigen organisaties in de sectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen en verdedigen onder meer de belangen van de VAPH-sector. Zij informeren over wetgeving, nemen deel aan overleggroepen en voeren de lobby voor mensen met een handicap. 

Voor Postelein vormen Het Eepos en LeefGoed een sterk partnerschap. Als woonmaatschappij heeft LeefGoed een sterke ambitie: alle bewoners van hun meer dan 6 000 sociale huur- en koopwoningen in de regio Zuiderkempen en Neteland zoveel mogelijk kansen geven op een thuis.

Het Regionaal Landschap werd opgericht in 2009, Kleine en Grote Nete is sindsdien één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen. We zijn een samenwerkingsverband tussen overheden (gemeenten, provincie, Vlaanderen) en middenveldorganisaties uit de sectoren natuur, landbouw, toerisme en recreatie, jacht en erfgoed realiseren we concrete projecten om de streek mooier, biodiverser en toegankelijker te maken.

Waardevolle

partners

bottom of page