top of page
Info - in dialoog_edited.jpg
In dialoog

Het Eepos kan rekenen op een erg gedreven gebruikersraad. Dit inspraakorgaan bestaat vandaag uit vijf leden, zij zijn allen familieleden van cliënten van Het Eepos. We komen ongeveer vier keer per jaar samen en bespreken dan de beleidskeuzes die Het Eepos wil maken. De gebruikersraad heeft enkele vastgelegde wettelijke verplichtingen, zo maken zij jaarlijks een evaluatie van de werking van Het Eepos voor het VAPH, keuren zij nieuwe versies van beleidsdocumenten goed en volgen zij ook de financiële keuzes op.

De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter van de gebruikersraad in overleg met de directeur. De voorzitter van de  gebruikersraad is Michel Oosterbosch, als u graag iets op de agenda wil plaatsen, dan kan u hem contacteren via michel.oosterbosch@telenet.be. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door Michaël Gilles.

Hiernaast zijn er drie collectieve overlegorganen in Het Eepos. Elk dagcentrum heeft zijn eigen raad en voor de huizen is er een gezamenlijk collectief overleg. Op deze raden wordt de organisatorische werking van de afdeling besproken, ook aan deze raden nemen de familieleden van cliënten deel.


Tot slot zijn er deelnemersvergadering per afdeling . Met de ondersteuning van de begeleiding wordt de vergadering goed voorbereid en brengen de cliënten eigen punten ter bespreking aan. Tijdens de vergadering zelf zijn zij aanwezig en kunnen zij hetgeen ze voorbereid hebben, ook naar voren brengen. Dit jaar starten we ook met een overkoepelende Eepos-raad waarin de cliënten van diverse afdelingen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Dit is een afstudeerproject van één van onze begeleiders.

 

Gebruikersraad, collectief overleg en deelnemersraden

Het Eepos maakt gebruik van ZorgOnline, een softwareprogramma waar onze cliëntgegevens centraal gebundeld worden. Als organisatie brengen we immers heel wat mensen bij elkaar: onze bewoners, deelnemers, cliënten, begeleiders, logistiek, ondersteunende diensten, …

ZorgOnline tracht zoveel mogelijk onderdelen samen te brengen, zodat iedereen de juiste toegang heeft tot dezelfde, juiste informatie. Op deze manier willen we communicatie eenvoudiger en overzichtelijker maken.

ZorgOnline maakt dat op een transparante en gebruiksvriendelijke manier mogelijk. Door het invoeren van ZorgOnline, willen we in de eerste plaats verder professionaliseren en de administratieve werking vereenvoudigen.

Het Eepos wil ook het netwerk van een cliënt toegang geven tot “ZorgOnline Netwerk”. Zo kunnen ouders, familieleden, bewindvoerders, hulpverleners, ... inzage krijgen in het dossier van het gekoppelde familielid. Elke betrokkene ontvangt hiervoor zijn persoonlijke inloggegevens.

 

Hier kan je ZorgOnline raadplegen.


 

ZorgOnline (ZOL)

Een goede onderlinge communicatie en samenwerking vinden we erg belangrijk om degelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan onze cliënten en hun netwerk.


Alle opmerkingen, suggesties of klachten kunnen daarom steeds op een eenvoudige manier worden gemeld. Dat kan mondeling of schriftelijk, en kan via eender welke medewerker van Het Eepos. Intern zorgen we ervoor dat de bedenking of klacht bij de juiste persoon terecht komt, zodat we er zinvol mee aan de slag kunnen gaan.


Voor de behandeling van klachten volgen we de klachtenprocedure.

 

Klachten & signalen
bottom of page