top of page
6 dagbesteding algemeen - Lieve-Rik ai lr_0,75x_edited.jpg

Dagbesteding

Bij Het Eepos gaan we tot het uiterste voor het bieden van hoogwaardige zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. We voorzien in de individuele behoeften en zorgen dat iedereen zoveel mogelijk het leven kan leiden dat ze verkiezen. We geloven in het scheppen van een omgeving waarin iedereen zich geborgen voelt en gelukkig is.

Eind jaren '70 en begin jaren '80 openden de dagcentra hun deuren onder de vleugels van OCMW Geel en OCMW Laakdal. In 2018 vond de fusie plaats met de huizen van het toenmalige Eepos. Vandaag is Het Eepos een welzijnsvereniging, nog steeds onder de vleugels van OCMW Geel en OCMW Laakdal,  die zorg mag dragen voor meer dan 180 cliënten. We verwelkomen een gevarieerde groep deelnemers met verschillende beperkingen.

In onze organisatie geven 100 medewerkers elke dag het beste van zichzelf.

Onze dagcentra streven naar zorg op maat en benadrukken persoonlijke emancipatie en positieve relaties. We moedigen mensen met een handicap aan om hun eigen pad te kiezen, hun leven te sturen en verantwoordelijkheid te nemen.

Onze dagprogramma's omvatten arbeidsgerichte activiteiten, zelfredzaamheidstraining, muziektherapie, vorming en persoonlijke ontwikkeling, motoriek en beweging, en ontspanning.

 

We beschikken over 2 locaties voor dagbesteding:

 

Dagbesteding

Kijken naar wat we

doen

bottom of page